İlk Yardım Eğitici Eğitmenliği

İlkyardım Eğitici Eğitim kursuna;

BÜTÜN SAĞLIK ÇALIŞANLARI KATILABİLİR.

Sağlık Memurları, Tıp Doktorları, Diş Doktorları, Eczacılar, Diş Teknikerleri, Hemşireler, Veteriner Hekimler,  Paramedikler, Acil Tıp Teknisyenleri, Tıbbi Teknologlar, Odyolog, Emekli Sağlık Çalışanları, Ebeler,Sağlık Eğitimcileri katılabilirler.

Eğitimin Kapsamı: 

Bu Yönetmelik; eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitmeni yetiştirecek ve ilkyardım eğitimi düzenleyerek sertifika verecek ve bu eğitimi alacak olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarını, gerçek kişileri, özel hukuk tüzel kişileri, iktisadilik esaslarına ve özel hukuk hükümlerine göre çalışan kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar.”

Dayanak:


Bu Yönetmelik; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin (c) bendi, 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin (a) bendi ve 43 üncü maddesine ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 179 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İlkyardım Eğitimcisi:


Eğitimci eğitimi veren kuruluşlar tarafından eğitilerek ilkyardım eğitimcisi sertifikası almış sağlık personelini,

Alacak Olduğunuz Bu Sertifika ile,

– Sürücü Kurslarında ilkyardım Eğitmeni olabilirsiniz.
(Ön lisans ve lisans mezunları için geçerlidir.)
-İlkyardım Eğitim Merkezlerinde İlkyardım Eğitmeni olabilirsiniz.
-İlkyardım Eğitim Merkezi açabilir ve Mesul Müdür olabilirsiniz.

EĞİTİM YERİ ve TARİHİ:

– Eğitim yeri Üçevler Mah. Bayraktepe sok No:14 Emir Arslan Plaza K:4 D:5 dir. ( http://www.sahinakademi.com.tr/iletisim/ )

Eğitimlerimiz

Topluma bireysel ve kurumsal olarak iş güvenliği ve eğitimi alanında doğru bilgi ve beceri kazandırarak, yaşanabilecek kazaların önüne geçerek yaşam kalitelerini artıracak, kaliteli eğitim, danışmanlık ve profesyonel çözümler sunmak, uygulamak.

İletişim Bilgileri

Bilgilendirme Formu

Yeni Eğitimlerimizden Bilgi Almak İçin Bültene Kaydolun