Etiketleme Kilitleme Eğitici Eğitimi

EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ: 
 
a) En az ön lisans mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışmak, 
 b) Üniversitelerin ön lisans ( İş sağlığı ve iş güvenliği, insan kaynakları vb.) programlarında okuyan ya da mezun olanlar. 
 c) Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev yapan A,B ve C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları 
 d) Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar, 
 e) İSG Uzman Adayları 
 f) Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler, 
 g) Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen En az Üniversite Ön Lisans Mezunları 
 h) Özel Firmalarda veya Kamu Kuruluşlarında görev yapan İSG uzmanları 
 
EĞİTİMİN YASAL DAYANAĞI: 
 
6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu, 25786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği, 28695 sayılı kişisel koruyucu donanımların (KKD) iş yerlerinde kullanılması hakkındaki yönetmelik. 
 
EĞİTİMİN KİŞİYE KAZANDIRACAKLARI: 
 
1) Çalışma sahalarında karşılaşabilecek fiziksel risk etmenlerini ve kontrol yöntemlerini bilir. 
 2) Çalışma sahası içinde kontrol altına alınması gereken enerji sistemlerini tanır. 
 3) Makine üzerinde izolasyon gerektiren tehlikeli enerji kaynaklarını bilir. 
 4) Etiketleme ve kilitleme uygulamalarının amaçlarını bilir. 
 5) Etiketleme ve kilitleme uygulama basamaklarını bilir. 
 6) Etiketleme ve kilitleme sisteminin çalışma sahasında uygulanması ve sistemin kurulması konularını bilir. 
 7) Talimat ve prosedürlerin oluşturulmasını bilir. 
 8) Etiketleme ve kilitleme metodlarını belirleyebilir. 
 9) Farklı grupların bir arada çalışması, birden çok enerji kaynağından beslenen makineler, vardiya değişimi vb. durumlarda yapılması gereken işlemleri bilir. 
 10) Etiketleme ve kilitleme sisteminin kurulması ve uygulanması için gerekli görev ve sorumlulukları bilir. 
 11) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında kilitleme etiketleme eğitimi verebilir. 
 12) Elektrik riskine karşı kilitleme araçlarını tanır ve kullanır. 
 13) Vana kilitleme araçlarını tanır  ve kullanır. 
 14) Kablolu kilitleme araçlarını tanır ve kullanır. 
 15) Pnömatik enerji kaynaklarını kilitleme araçlarını tanır ve kullanır. 
 16)Gaz kaynaklarını kilitleme araçlarını tanır ve kullanır. 
 17)Etiketleme ve scafftag ekipmanlarını tanır ve kullanır. 
 18)Kilitleme ve etiketleme eğitimi için güvenlik önlemleri alır. 
 19)Kilitleme etiketleme eğitimi için program ve gerekli malzemeleri hazırlar. 
 20)Eğitim sonrası değerlendirme yapar ve kayıtları tutar. 
 
 
 
 
EĞİTİM SÜRECİ 
 
a) Kayıt işlemleri için www.eğiticiegitmenlik.com adresinden kesin kayıt formu doldurmanız gerekmektedir. ( Kayıt esnasında Diploma, Nüfus Kağıdı ve Fotoğraf yüklemeniz de istenmektedir. ) 
 b) Eğitim yoklamasına, katılımcılar adını, soyadını ve TC kimlik numaralarını yazarak imza atacaklardır. 
 c) Eğitim yoklamalarına, eğitim koordinatörü de imza atacaktır.  d) Eğitmen, katılımcıların bilgi seviyesini ölçmek için 20 sorudan oluşan ön testi yapacaktır. Eğitim sonunda sertifika sınavının geçme notu 100 üzerinden 70 (yetmiş) tir. 
 e) Eğitim bittikten sonra katılımcılara, eğitmen tarafından eğitim değerlendirme formu ve son sertifika testi dağıtılarak doldurmaları sağlanacaktır. 
 f) Olumsuz hava koşulları, vardiya değişikliği, kursiyerlerin bilgi ve tecrübe koşulları gibi nedenlerden dolayı, eğitimin saat ve içeriğini değiştirme tasarrufu eğitmenlere aittir. 
 g) Sertifikalar, Başkent Üniversitesi Rektörü tarafından imzalı olacaktır. 
 
 
 
EĞİTİM YERİ ve TARİHİ: 
 a) 4 gün uzaktan 1 gün uygulamalı yapılacak bu eğitimde, belli bir bilgi ve olgunluğa sahip kişilerin, zaman ve iş gücü kayıplarını önlemek, eğitim ücreti maliyetlerini en aza indirmek hedeflenmiştir. 
 b) Uzaktan eğitime dair ders notlarına erişilebilmesi için sizlere özel şifre belirlenecek ve sistem üzerinden ulaşımınız sağlanacaktır.        

Eğitimlerimiz

Topluma bireysel ve kurumsal olarak iş güvenliği ve eğitimi alanında doğru bilgi ve beceri kazandırarak, yaşanabilecek kazaların önüne geçerek yaşam kalitelerini artıracak, kaliteli eğitim, danışmanlık ve profesyonel çözümler sunmak, uygulamak.

İletişim Bilgileri

Bilgilendirme Formu

Yeni Eğitimlerimizden Bilgi Almak İçin Bültene Kaydolun