Yüksekte Çalışma Eğitimi

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-4 Yapı Alanları İçin Asgari Sağlık ve Güvenlik Şartları, A Bölümü (Yapı alanındaki çalışma yerleri için genel asgari şartlar) Yüksekte çalışma kısmının 2. Maddesi, g bendinde; Bu alanlarda çalışanlara yüksekte çalışmayla ilgili tehlike ve riskler konusunda bilgilendirme yapılarak gerekli eğitim verilir” gereği ilgililerin alması gereken bir eğitimdir. EĞİTİMİN AMACI: Yüksekte çalışma hizmetleri; yüksek yapılar, binalar, kuleler, rüzgar türbinleri v.b. yerlerde uzman ekip tarafından temelinde dağcılık tekniklerinden oluşan yüksek güvenlik prosedürleri uygulanarak yürütülen çalışmaların tümünü tanımlamak için kullanılır. Katılımcıları, yüksekte yapacakları çalışmaları güvenli bir şekilde tamamlamaları için gerekli olan asgari yüksekte güvenli çalışma metotları konusunda bilgilendirmektedir. Yüksekte Çalışma Eğitimlerinin amacı, her türlü çalışma alanında çalışma ekipmanlarının doğru kullanımı, bakımı ve kontrolünü sağlamanın yanı sıra mevcut tehlike ve risklere karşı farkındalık oluşturmaktır. KATILIMCI PROFİLİ: Yüksekte montaj, demontaj, bakım-onarım ve temizlik işleri yapacak çalışanlar. EĞİTİM SÜRESİ: · Yüksekte Güvenli Çalışma Temel Eğitimi :1 gün ( 8 saat ) EĞİTİM: · Mesleki yeterlilik olarak görülmeye başlanan yüksekte çalışma eğitimleri, tehlike sınıfı gözetmeksizin her iş yerinin ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenebilmektedir. · Eğitimlerimiz Yeditepe Üniversitesi’nden Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimini almış uzmanlarımız tarafından verilmektedir. EĞİTİM İÇERİĞİ: · Yüksekte Çalışma ile ilgili tanımlar · Yüksekte Güvenli çalışmanın yasal dayanakları · Düşme durdurma sistemleri · Emniyet alma kuralları (ankrajlama) · Toplu korunma uygulamaları ve kişisel koruyucu donanımlar · Kişisel koruyucu donanımların kontrol ve bakımı · Merdiven, iskele ve platformlarda güvenli çalışma uygulamaları · Sık kullanılan düğüm çeşitleri · Askıda kalma şoku ve süresi · Askıda kalan kişiyi kurtarma yöntemleri BELGELENDİRME SÜRECİ: · Eğitimlere katılım zorunludur. · Eğitim sonunda yapılacak olan sınavlarda 60 puan ve üzerinde alan katılımcılara sertifika düzenlenmektedir. · Düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalışanların özlük dosyalarında saklanır. Eğitim sonrası düzenlenecek belgede, eğitime katılan kişinin adı, soyadı, görev unvanı, eğitimin konusu, süresi, eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitimin tarihi yer alır.

Eğitimlerimiz

Topluma bireysel ve kurumsal olarak iş güvenliği ve eğitimi alanında doğru bilgi ve beceri kazandırarak, yaşanabilecek kazaların önüne geçerek yaşam kalitelerini artıracak, kaliteli eğitim, danışmanlık ve profesyonel çözümler sunmak, uygulamak.

İletişim Bilgileri

Bilgilendirme Formu

Yeni Eğitimlerimizden Bilgi Almak İçin Bültene Kaydolun