Acil Durum Ekipleri Eğitimi

EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ: -Üst ve Orta Yöneticiler -Tüm çalışanlar EĞİTİMİN AMACI: Personele Acil Durum, Afet, Depremler için gerekli önlemlerin alınması ve olası Afet durumlarında yapılması gerekenler ve tahliye konusunda yardımcı olmaktır. Böyle bir durumda bina içerisindeki mevcut ekipman ile kurtarma çalışmalarına en uygun şekilde müdahale etmek konusunda uygulamalı eğitimdir. EĞİTİMİN YASAL DAYANAĞI: 6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik, EĞİTİMİN KURUMA KAZANDIRACAKLARI: Bu eğitim sonunda işletme ve/veya kuruma aşağıdaki faydalar kazandırılacaktır. a) İşletme ve/veya kurum içerisinde ve/veya çevresinde meydana gelebilecek Acil Durum veya Afetlerde Müdahale edilmesi gereken durumlarda doğru müdahalenin yapılması ve durumun daha kötüye gitmesinin engellenmesi, b) Meydana gelen Doğal Afet ve Deprem durumlarında can ve mal kaybını en aza indirilmesi, c) Meydana gelen Yangın durumlarında müdahale ederek can ve mal kaybını en aza indirilmesi, d) İşletme prestijinin (imajının) korunması e) Personelin özgüveninin artırılması sonucu verim ve kalitenin artması sağlanacaktır. EĞİTİMİN İÇERİĞİ: Arama Teknikleri Kurtarma Teknikleri İlkyardım Uygulamaları Koordinasyon Eğitimi Olay Anını Değerlendirme Bilgi Toplama Ekibin Oluşturulması Ekip İçi Görevlerin Verilmesi Kazazedeye Yaklaşma Sesli Arama ve Dinleme Taşıma teknikleri Sedyeye Alma ve Sevk Uygulama Acil Durumlarda Ekibin Koordine Olması, Kriz Masası Kurulması, Ekibin Yönlendirilmesi ve Sevki Güvenli Alan Oluşturma, Sedye ve El İle Yaralı Taşıma Teknikleri, Olay Yerinde Yaralıya Müdahale, Yangın Söndürme Cihazları ve Yangın Dolapları Kullanımı, Yangın Söndürme Cihazı Kontrol ve Bakımları Senaryo -Teorik Eğitimlerin tamamlanmasına müteakip, Haberli veya Habersiz ACİL DURUM TATBİKATI yapılacaktır; – En az 3 yaralı personel belirlenmesi, – En az 2 personelin ortadan kaybolması, – Firmaya İzinsiz kişilerin girmeye çalışması, – Firma Yöneticilerine Saldırı, Şekillerinde senaryolar yazılarak Acil Durum Ekiplerinin ortaklaşa çalışması sağlanarak, izlenecek, fotoğraf ve video çekimleri yapılarak kayıt altına alınacaktır. Tatbikat sonunda Yöneticiler ve ekip personeli ile Geri Bildirim Toplantısı yapılarak (D-Brifing) olumlu ve olumsuz yönler konuşulacaktır. – En son bölümde TEST ve VEDALAŞMA

Eğitimlerimiz

Topluma bireysel ve kurumsal olarak iş güvenliği ve eğitimi alanında doğru bilgi ve beceri kazandırarak, yaşanabilecek kazaların önüne geçerek yaşam kalitelerini artıracak, kaliteli eğitim, danışmanlık ve profesyonel çözümler sunmak, uygulamak.

İletişim Bilgileri

Bilgilendirme Formu

Yeni Eğitimlerimizden Bilgi Almak İçin Bültene Kaydolun